Menu
Home Page

Pencoed Primary School Working together for each and every child

Urdd Fund Raising

 

29 Tachwedd 2016

 

Y Pennaeth

Ysgol Gynradd Pencoed

Penprysg Road

Pencoed

Penybont ar Ogwr

CF35  6RH

 

Annwyl Bennaeth

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017

 

Diolch yn fawr am y siec o £387.42 oddiwrth yr ysgol tuag at gronfa Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

 

Diolch yn fawr unwaith eto am eich rhodd ac am eich cefnogaeth i’r Urdd.

 

 

 

Thank you very much for the cheque of £387.42 from the school towards the target of the Urdd National Eisteddfod Bridgend 2017.

 

Once again thank you for the donation and interest in the Urdd’s work.

 

 Yn gywir

Top